Algemene Voorwaarden

Bestelling

De algemene leveringsvoorwaarden van pipenstip.nl zijn van toepassing op alle producten. Door te bestellen geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Annulering
Pip & Stip behoudt zich het recht de bestelling te annuleren, wanneer er binnen 7 werkdagen niet gereageerd wordt door de eventuele koper, op een bestelling via de website.


Betaling
Betaling geschiedt middels Ideal.

Prijzen
De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s exclusief verzendkosten. Pip & Stip kan haar prijzen te allen tijde aanpassen.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, op het moment dat alle verschuldigde bedragen aan Pip & Stip zijn voldaan.

Leveringstermijn en verzendkosten
Indien de producten voorradig zijn, streeft Pip & Stip er naar om het bestelde artikel 1 tot 3 werkdagen na betaling te leveren.
Indien niet voorradig of als het een gepersonaliseerd of zelf samengesteld product betreft, is de levertijd tussen de 3 en 7 werkdagen.
De verzendkosten zijn een vast bedrag van €2,95. Pip & Stip is niet verantwoordelijk voor het kwijt raken van de pakketjes.
Voor België gelden de volgende tarieven: De standaard verzendkosten bedragen €7,95, dit is voor eigen risico. Indien gekozen wordt voor een verzending met Track & Trace bedragen de verzendkosten €13,00. 


Retourzendingen
Indien u de artikelen om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, bent u gerechtigd om de bestelling binnen 7 werkdagen na levering te retourneren. De bestelling dient in dat geval ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de oorspronkelijke verpakking geretourneerd te worden. Indien het artikel gebruikt, beschadigd of incompleet is, zal Pip & Stip niet overgaan tot restitutie van de waarde van het betreffende artikel of slechts een gedeelte van de waarde restitueren. Wanneer het artikel heelhuids geretourneerd wordt, zal het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) binnen 14 dagen geretourneerd worden. Let op! Dit geldt niet voor gepersonaliseerde artikelen met naam er op of zelf samengestelde artikelen!

Wilt u iets retour zenden, stuur dan vooraf een e-mail naar pipenstip@outlook.com met de reden van retour zenden. Vermeld het bank- of gironummer waar Pip & Stip het bedrag naar over kan maken. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de koper. Niet aangemelde retourzendingen worden niet door Pip & Stip gecrediteerd.

Privacy
Pip & Stip zal uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet beschikbaar stellen aan derden. Persoonsgegevens worden door Pip & Stip alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling.

Klachtenafhandeling
Pip & Stip streeft naar tevreden klanten. Mocht er onverhoopt een klacht zijn, dan wordt Pip & Stip daar graag van op de hoogte gebracht. Pip & Stip zal altijd proberen om, indien u onverhoopt niet tevreden bent over het geleverde product of over onze service, dit in goed onderling overleg met u op te lossen.

Elektronische communicatie
Voor vertragingen, niet of niet juist overkomen van bestellingen, bevestigingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel is Pip & Stip niet aansprakelijk.

Aansprakelijkheid
De artikelen worden met grote zorg gemaakt en gecontroleerd voor verzending. Pip & Stip is nimmer aansprakelijk voor schade die voortkomt uit een onjuist gebruik van een geleverd artikel.

Kleuren
De product foto's van de artikelen in mijn webshop komen zo goed mogelijk overeen met de kleur van het artikel. Kleurafwijkingen tussen foto en artikel kunnen ontstaan door scherminstellingen van je computer, telefoonscherm of tablet. Pip & Stip is niet verantwoordelijk voor deze afwijkingen.